Vergoeding voor reuma cliënten

Cliënten met reuma kunnen in aanmerking komen voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de behandelingskosten. Laat u informeren door uw zorgverzekeraar.

Vergoeding voor diabetes cliënten

Met ingang van 2015 wordt de voetzorg opgedeeld in zorgprofielen. Het vaststellen van het zorgprofiel gebeurt onder verantwoordelijkheid van de behandelend arts.
Komt u in aanmerking voor vergoeding van uw medisch noodzakelijke voetzorg via de basisverzekering (zorgprofielen 2, 3 en 4) dan zult u doorverwezen worden naar een podotherapeut. De podotherapeut onderzoekt uw voeten en schrijft een persoonlijk behandelplan. U kunt bij de podotherapeut aangeven dat ik uw pedicure ben. De podotherapeut regelt dan de afstemming van de voetzorg met mij. Alleen de medisch noodzakelijke voetzorg wordt vergoed, de overige voetzorg wordt niet meer vergoed!
Als uw voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt (zorgprofiel lager dan 2), dan is soms vergoeding mogelijk onder de aanvullende verzekering. Raadpleeg uw polisvoorwaarden.

Gecontracteerde podotherapeuten zijn:

Podotherapeutisch Centrum Rondom
Diverse locaties o.a. Zielhorst
088 - 1180 500

Podotherapie Eemland
S. Dresdenstraat 34
033 - 476 62 66

Podotherapie Bregman & De Jong
Vijver 4a
033 - 461 15 97

Indien uw voorkeur naar een andere podotherapeut uitgaat kunt u dat altijd bij mij aangeven.